CS

EAST INDUSTRIES AGRAR GmbH

Naše společnost East Industries Agrar GmbH se specializuje na obchodování se zemědělskými produkty. Mezi naše zákazníky patří kromě jiného lisovny oleje, výrobci krmiva loupačky. Našim zákazníkům nabízíme základní sortiment produktů, který zahrnuje nejdůležitější olejnatá semena a luštěniny.

Působíme na trzích východní a západní Evropy. Dlouholetá zkušenost našich zaměstnanců a rozvinutá síť strategických partnerů zajišťují spolehlivost dodávek a jejich kvalitu. Usilujeme o vytvoření štíhlého, transparentního a efektivně organizovaného dodavatelského řetězce.

K přepravě komodit využíváme silniční, železniční nebo lodní přepravu v souladu s vašimi požadavky.

Dodržování etických a morálních norem, ale i příslušných zákonů, představuje pro naši společnost nejvyšší prioritu. Jsme si vědomi naší odpovědnosti a podle toho také jednáme.

Osobně provádíme každoroční audit u našich nejdůležitějších dodavatelů a hodnotíme bezpečnost produktů, znovu se ujišťujeme o tom, že produkt neobsahuje geneticky modifikované organismy a sklo a naší nejdůležitější snahou je nepřekračovat limity stanovené pro těžké kovy, mikrobiologické zatížení a pesticidy.

V naší společnosti máte stálé kontaktní partnery v kompetentním týmu.

Díky znalosti východoevropských jazyků našich zaměstnanců zaručují naše obchodní transakce efektivní a rychlou komunikaci mezi našimi klienty a našimi dodavateli.

Naši zákazníci využívají našich služeb podle potřeby a naši činnost vykonáváme účinným a nákladově efektivním způsobem, jenž je šitý na míru potřebám našich zákazníků.

Nabízíme komplexní a trvale udržitelné služby. Ty kromě jiného zahrnují poradenství se zvláštním důrazem na strategii nákupu, na požadavky zákazníků a tržní podmínky.

Copyright 2024 East Industries Agrar GmbH